Definicija prospekta

Prospekt je dokument koji sadrži detalje o potencijalnoj ponudi vrijednosnih papira. Podnesena je Komisiji za vrijednosne papire (SEC). Dubina obuhvaćenih informacija namijenjena je informiranju investitora o rizicima koji su povezani s kupnjom povezanih vrijednosnih papira. DIP ne ograničava ulagače u ludim ulaganjima, ali zahtijeva da se svi ključni podaci o tim ulaganjima stave na raspolaganje ulagačima putem dokumenta o prospektu. Primjeri tema koje se nalaze u prospektu su:

  • Identitet izdavatelja

  • Identiteti i iskustvo menadžerskog tima

  • Kapitalizacija izdavatelja

  • Broj, vrsta i cijena vrijednosnih papira koji se nude

  • Naknade koje mora platiti izdavatelj koji su povezani s ponudom

  • Svrhe u koje će se usmjeriti rezultirajuća sredstva

  • Pojedinosti o tome što izdavatelj radi

  • Rizici kojima je izdavatelj izložen

  • Revidirani financijski izvještaji izdavatelja

Uključujući veliku količinu informacija u prospekt, izdavatelj se štiti od optužbi investitora da su pretrpjeli gubitke jer im je izdavač uskratio ključne podatke.