Vlasnički račun za crtanje

Vlasnički račun za izvlačenje koristi se za evidentiranje iznosa koje je njegov vlasnik povukao iz samostalne tvrtke. Ovo je kontni kapital koji je uparen i poništava račun vlasničkog kapitala. Na kraju fiskalne godine, saldo na ovom računu prenosi se na račun kapitala vlasnika, čime se saldo računa po povlačenju postavlja na nulu.