Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo koncept je ili ideja koji ima komercijalnu vrijednost i može se zaštititi autorskim pravima, patentom ili zaštitnim znakom. Tvrtka može uložiti velike napore da zatraži pravnu zaštitu svog intelektualnog vlasništva i poduzeti pravne radnje kako bi progonila bilo koga tko koristi tu imovinu bez odobrenja. Vrijednost intelektualnog vlasništva vjerojatno nije navedena u bilanci poduzeća, jer računovodstvene konvencije ograničavaju situacije u kojima se ta imovina može evidentirati. Umjesto toga, vrijednost intelektualnog vlasništva vjerojatno će se odraziti na tržišnu vrijednost dionica tvrtke, sve dok investitori budu svjesni intelektualnog vlasništva tvrtke. Primjeri intelektualnog vlasništva su:

  • Imena marki

  • Formule

  • Industrijski dizajni

  • Izumi

  • Književnost

  • glazba, muzika

  • Softver

  • Trgovačka haljina