Ekonomska supstancija

Ekonomska suština odnosi se na transakciju koja ima svrhu osim smanjenja porezne obveze. Koncept se koristi u ispitivanju poreznih skloništa kako bi se utvrdilo zlostavljaju li porezne zakone.