Definicija ulaza razine 2

Inputi razine 2 financijska su imovina i obveze koje su u srednjem rasponu teškoća za vrednovanje. Oni su usred hijerarhije izvora informacija koji se kreću od razine 1 (najbolje) do razine 3 (najgore). Opća je namjera ovih razina informacija usmjeriti računovođu kroz niz alternativa vrednovanja, pri čemu su rješenja bliža Razini 1 preferirana u odnosu na Razinu 3. Oni su izravno ili neizravno uočljivi inputi koji nisu kotirane cijene. Ova definicija uključuje cijene imovine ili obveza koje su (s ključnim stavkama podebljane):

  • Za slične predmete na aktivnim tržištima; ili

  • Za identične ili slične predmete na neaktivnim tržištima; ili

  • Za inpute koji nisu navedene cijene, kao što su kreditni namazi i kamatne stope; ili

  • Za inpute izvedene iz korelacije s vidljivim tržišnim podacima.

Primjer ulaznih podataka razine 2 višestruka je procjena poslovne jedinice koja se temelji na prodaji usporedivih entiteta. Drugi je primjer cijena četvornog metra za zgradu na temelju cijena koje uključuju usporedive objekte na sličnim mjestima.

Možda će biti potrebno prilagoditi podatke izvedene iz ulaza razine 2, jer se oni ne podudaraju točno s imovinom ili obvezama za koje se izvode fer vrijednosti. Prilagodbe mogu biti potrebne za čimbenike kao što su stanje ili mjesto imovine i obujam transakcija na tržištima s kojih se dobivaju podaci.