Stanje usluge

Uvjet usluge uvjet je u ugovoru o dodjeli dionica temeljem dionica koji utječe na dodjelu prava, cijenu izvršenja ili druge čimbenike koji se odnose na fer vrijednost nagrade koja se temelji na pružanju usluga od strane primatelja poslodavcu.