Troškovi transakcije

Transakcijski troškovi su oni izdaci nastali prodajom imovine ili prijenosom obveze. Transakcijski trošak izravni je rezultat takve transakcije, pa ne bi nastao u odsustvu transakcije. Primjeri transakcijskih troškova su provizije posrednika, naknade za pretraživanje naslova, naknade za procjenu i naknade za prijenos imovine. Transakcijski troškovi smanjuju dobit prodavatelja.