Dobitak

Dobitak se izvodi iz povećanja vrijednosti imovine. Smatra se ostvarenim ako se imovina proda trećoj strani, što rezultira dobiti. Dobitak se smatra nerealiziranim ako sredstvo još nije prodano.

Iznos dobiti izračunava se oduzimanjem njegove knjigovodstvene vrijednosti od plaćanja primljenog prodajom, umanjenog za provizije i naknade za obradu.