Mišljenje revizora

Mišljenje revizora formalna je izjava revizora koja se odnosi na financijske izvještaje klijenta. Postoje tri vrste revizijskih mišljenja, a to su nekvalificirano mišljenje, mišljenje s rezervom i negativno mišljenje. Nekvalificirano mišljenje navodi da financijski izvještaji pošteno odražavaju financijske rezultate i financijski položaj klijenta. Mišljenje s rezervom ukazuje na ograničenja u opsegu revizije i može opisati određene informacije koje nije bilo moguće provjeriti. Negativno mišljenje ukazuje na značajne probleme s klijentovim financijskim izvještajima. Drugi mogući ishod je izjava o odricanju odgovornosti, gdje revizor navodi da se ne može dati mišljenje u vezi s financijskim izvještajima zbog čimbenika kao što su nepostojanje financijske evidencije ili nedostatak suradnje klijentovog menadžerskog tima.