Definicija stvarne stope povrata nakon oporezivanja

Realna stopa povrata nakon oporezivanja postotna je stopa povrata ulaganja nakon odbitka poreza i prilagođavanja inflaciji. Predstavlja stvarnu financijsku korist ostvarenu od ulaganja. Izračun je:

Stopa povrata nakon oporezivanja - Stopa inflacije = Realna stopa povrata nakon oporezivanja

Kao primjer, u slučaju kada je stopa povrata nakon oporezivanja 8%, a trenutna stopa inflacije 3%, stvarna stopa povrata nakon oporezivanja iznosi 5%.

Ovaj pristup pokazuje manju razliku od nominalne stope povrata kada se radi o ulaganjima u vrijednosne papire prilagođene inflaciji, jer nema potrebe za prilagodbom inflacije za izračunavanje povrata ulaganja.

Povezani tečajevi

Izrada proračuna za kapital

Financijska analiza