Jedinstveni trgovački zakonik

Jedinstveni trgovački zakonik (UCC) pravni je zakon koji se odnosi na komercijalne transakcije. UKC je formuliran 1952. godine, a sada su ga ratificirale gotovo sve državne vlade Sjedinjenih Država. Neke odredbe UKC-a usvojile su sve države, čime su usklađeni zakoni koji se odnose na komercijalne transakcije širom Sjedinjenih Država. Kodeks je podijeljen u devet članaka, koji su sljedeći:

  1. Opće odredbe
  2. Prodaja i zakupi
  3. Instrumenti po dogovoru
  4. Bankovni depoziti, zbirke i prijenosi sredstava
  5. Akreditivi
  6. Skupni prijenosi i prodaja na veliko
  7. Skladišne ​​potvrde, teretnice i drugi dokumenti o vlasništvu
  8. Investicijski vrijednosni papiri
  9. Osigurane transakcije