Podnajam

Podnajam uključuje iznajmljivanje nekretnina od strane stanara podstanaru. Ugovor o podzakupu obično nastaje kada izvorni stanar više ne mora koristiti zakupljeni prostor ili si više ne može priuštiti plaćanje najma. Ova je situacija najčešća za komercijalne nekretnine, ali može nastati i za stambene nekretnine.

U aranžmanu podzakupa izvorni zakupac podnajam računa kao da je izvorni zakupodavac. Dakle, izvorni zakupac i dalje obračunava svoje tekuće isplate najma izvornom zakupodavcu kao da podnajam ne postoji.