Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti stavka je bilance u kojoj se navodi iznos sve gotovine ili druge imovine koja se lako može pretvoriti u novac. Sve stavke koje spadaju u ovu definiciju klasificiraju se u bilanci unutar kategorije tekuće imovine.

Primjeri gotovine su:

 • Kovanice

 • Valuta

 • Gotovina na čekovnim računima

 • Gotovina na štednim računima

 • Bankovne menice

 • Novčane uplate

 • Sitan novac

Primjeri novčanih ekvivalenata su:

 • Komercijalni list

 • Tržišni vrijednosni papiri

 • Fondovi na novčanom tržištu

 • Kratkoročne državne obveznice

 • trezorski zapisi

Dva osnovna kriterija za klasifikaciju kao novčani ekvivalent su da se sredstvo lako pretvori u poznati iznos novca i da bude toliko blizu datuma dospijeća da postoji beznačajan rizik od promjene vrijednosti uslijed promjena kamatnih stopa vrijeme dolaska datuma dospijeća. Ako postoji bilo kakvo pitanje o tome može li se financijski instrument klasificirati kao protuvrijednost novca, obratite se revizorima tvrtke.

Podaci o novcu i novčanim ekvivalentima analitičari ponekad koriste u usporedbi s trenutnim obvezama tvrtke kako bi procijenili njezinu sposobnost kratkoročnog plaćanja računa. Međutim, takva analiza može biti pogrešna ako postoje potraživanja koja se mogu lako pretvoriti u gotovinu u roku od nekoliko dana.