Definicija sirovina

Sirovine su sastavni dijelovi uloženi u proizvodni proces, gdje se pretvaraju u gotove proizvode. Većina sirovina visoko je standardizirana i tako može poslužiti kao input u više proizvoda. Sirovine se prate na zasebnom računu zaliha po njihovom povijesnom trošku. Ako njihova tržišna vrijednost opadne prije upotrebe, njihov zabilježeni trošak zapisuje se na tržišnu vrijednost (poznato kao trošak ili tržišno pravilo). Budući da sirovine mogu biti oštećene ili zastarjeti te im je potrebno zadržati financiranje obrtnog kapitala, organizacije pokušavaju držati pri ruci samo skromnu količinu sirovina.