Aktuarske osnove računovodstva

Aktuarska osnova računovodstva metoda je koja se koristi za izračunavanje iznosa tekućih, periodičnih doprinosa koji se uplaćuju u mirovinski fond. Ova osnova računovodstva nalaže da iznos doprinosa uvećan za pretpostavljenu zaradu od ulaganja mora biti najmanje jednak iznosu uplata koje je fond izvršio umirovljenicima. Ovaj izračun uključuje niz čimbenika, uključujući sljedeće:

  • Diskontna stopa primijenjena na buduće isplate naknada

  • Procijenjeni broj godina u kojima će zaposlenici nastaviti raditi

  • Stopa po kojoj će se plaće zaposlenika povećavati u budućnosti

  • Stopa povrata imovine plana