Kako klasificirati dug na zahtjev

Ako ugovor o zajmu sadrži klauzulu koja navodi da zajmodavac može u bilo kojem trenutku zahtijevati plaćanje, tada klasificirajte dug kao tekuću obvezu. To je slučaj čak i ako se ne očekuje da će zajmodavac zahtijevati plaćanje u tekućoj godini. Ovaj su zahtjev propisani računovodstvenim standardima u Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima.