Koje su operativne aktivnosti?

Operativne aktivnosti klasifikacija su novčanih tijekova unutar izvještaja o novčanim tokovima. Stavke klasificirane unutar ovog područja primarna su djelatnost subjekta koja donosi prihod, pa su novčani tokovi uglavnom povezani s prihodima i rashodima. Primjeri priljeva novca iz poslovnih aktivnosti su:

 • Novčani primici od prodaje robe i usluga

 • Novčani primici od naplate potraživanja

 • Novčani primici od nagodbi tužbe

 • Novčani primici od namire šteta iz osiguranja

 • Novčani primici od povrata dobavljača

 • Primici novca od vlasnika licence

Primjeri odljeva novca za operativne aktivnosti su:

 • Gotovinske isplate zaposlenicima

 • Gotovinska plaćanja dobavljačima

 • Novčana plaćanja novčanih kazni

 • Gotovinske isplate za namirenje tužbi

 • Gotovinska plaćanja poreza

 • Povrat gotovine kupcima

 • Novčane isplate za podmirivanje obveza umirovljenja imovine

 • Gotovinske isplate kamata vjerovnicima

 • Gotovinske uplate doprinosa

Druge dvije klasifikacije korištene u izvještaju o novčanim tijekovima su investicijske aktivnosti i financijske aktivnosti. Klasifikacija operativnih aktivnosti zadana je klasifikacija, pa ako novčani tijek ne pripada niti jednoj od ostalih klasifikacija, stavlja se u operativne aktivnosti.