Kamate za plaćanje proizvodnje

Kamata za plaćanje proizvodnje pravo je na primanje prihoda od proizvodnje nafte i plina, pri čemu se pravo vraća natrag na kamate od kojih je stvoreno nakon što se postigne određena količina proizvodnje ili prihoda. Organizacija dobiva kamate za plaćanje proizvodnje XE "Kamate za plaćanje proizvodnje" kada kupi postotak dokazanih rezervi polja.

Uplata koja se izvrši imatelju ove kamate evidentira se po primanju ili postaje potraživanje.