Novčana sredstva osiguranja

Novčano sredstvo osiguranja je novac, prenosivi instrumenti, vlasnički dokumenti, vrijednosni papiri, depozitni računi i drugi novčani ekvivalenti u kojima stečajna masa i njezini vjerovnici imaju interesa. U nedostatku suprotne sudske odluke, novčani kolateral mora se odvojiti od ostale imovine. Kada sud odredi da se novčani zalog može koristiti, vjerovnici se obično štite novim založnim pravom na drugoj imovini dužnika, do te mjere da će dužnikova uporaba novčanog osiguranja smanjiti vrijednost kolaterala koji imaju vjerovnici.