Fond koji tone

Fond koji tone to je izdvajanje novca koji se kasnije koristi za umirovljenje obveznica ili drugih oblika duga ili povlaštenih dionica. Može se koristiti i za financiranje zamjene ili kupnje imovine. Izdvajanjem tih sredstava financijski teret povezan s otplatom ili kupnjom imovine uvelike se smanjuje. Postojanje fonda koji tone također smanjuje rizik za investitore koji imaju veće šanse za otplatu. Kada je fond koji tone potreban dio investicijskog sporazuma, veća je vjerojatnost da će ulagači dopustiti smanjenu kamatnu stopu na pripadajući dug ili povlaštene dionice. Međutim, fond koji tone također smanjuje dostupnost novca za zajmoprimca, što ograničava njegov izbor ulaganja.