Vlasnička dividenda

Imovinska dividenda je dividenda isplaćena investitorima s imovinom koja nije gotovina. Primjerice, tvrtka bi mogla poslati vlastite proizvode investitorima kao dividendu. Izdavatelj evidentira dividendu po fer tržišnoj vrijednosti isplaćene imovine.