Mirovinski fond

Mirovinski fond je skup sredstava koji su uložili poslodavci i njihovi zaposlenici i koji se ulažu kako bi se zaposlenicima osigurale mirovinske naknade. Budući da mirovinski fondovi obično imaju enormne iznose na raspolaganju za investiranje, klasificirani su kao institucionalni investitori, a njima upravljaju profesionalni investicijski menadžeri. Zarada mirovinskog fonda obično se odgađa porezom, a primatelji plana priznaju ih kao prihod tek nakon što dosegnu dob za umirovljenje.

Oni pojedinci odgovorni za donošenje upravljačkih odluka za mirovinski fond imaju fiducijarnu odgovornost za razborita ulaganja. Slijedom toga, ulaganja su obično dobro diverzificirana i izbjegavaju rizične situacije.

Mirovinski fondovi obično su nedovoljno financirani, jer organizacije sponzori ne mogu dati cjelokupan iznos naznačen aktuarskom analizom sredstava koja će biti potrebna kako bi se osiguralo da se izvrše odgovarajuće isplate u skladu s rasporedom naknada iz plana. To se nedovoljno financiranje priznaje kao obveza u bilancama organizacija sponzora.