Obrtni fond

Revolving fond je dostupno stanje zajma koje se nadopunjuje kad dužnik vrati zajmodavca. Nakon toga zajmoprimac može ponovno povući iznos. Zajmodavac obično nameće zahtjev da se cjelokupni zajam isplaćuje najmanje jednom godišnje. Najčešća vrsta revolving fonda je kreditna linija.

Revolving fond namijenjen je plaćanju kratkoročnih potreba, poput varijacija u zahtjevima za obrtnim kapitalom tvrtke koja je predmet sezonske prodaje.