Amortizacija

Amortizacija je planirano, postupno smanjenje zabilježene vrijednosti imovine tijekom njezinog korisnog vijeka trošenja na teret. Amortizacija se primjenjuje na dugotrajnu imovinu koja općenito doživi gubitak u korisnosti tijekom više godina. Upotreba amortizacije namijenjena je širenju priznavanja troškova tijekom vremenskog razdoblja kada poduzeće očekuje ostvarivanje prihoda od uporabe imovine.

Primjerice, organizacija kupuje kamion za 50.000 američkih dolara i očekuje da će ga koristiti sljedećih pet godina. U skladu s tim, tvrtka naplaćuje 10.000 USD na ime amortizacije u svakoj od tih pet godina. Naplata troškova u dosljednom, ujednačenom iznosu tijekom vremena naziva se linearnom metodom. Da je tvrtka umjesto toga odlučila priznati veći trošak ranije u životnom vijeku kamiona, koristila bi metodu ubrzane amortizacije koja smanjuje iznos prijavljenog prihoda u ranom vijeku trajanja imovine. Još je jedna varijacija amortizacije na temelju stvarne upotrebe sredstva koja se obrađuje metodom proizvodnih jedinica.

Tipični unos amortizacije tereti trošak amortizacije i priznaje akumuliranu amortizaciju. Akumulirana amortizacija je konto imovine; uparen je i poništava stavku dugotrajne imovine u bilanci.

Priznavanje troška amortizacije nije povezano s novčanim tijekovima, pa se smatra novčanim troškom. Umjesto toga, jedini novčani tijekovi koji se odnose na dugotrajnu imovinu su kada je stečena i kada je na kraju prodana.