Definicija izravnog duga

Neizravni dug je pismeno bezuvjetno obećanje da ćete platiti fiksni iznos, bilo na zahtjev ili do određenog datuma. Nije konvertibilna u kapital izdavatelja. Na primjer, tipična obveznica može se okarakterizirati kao izravni dug, jer se ne može pretvoriti u dionice izdavatelja. Suprotno tome, konvertibilni dug ne može se okarakterizirati kao ravan dug, jer se može pretvoriti u dionice izdavatelja.

Koncept izravnog duga posebno zabrinjava S korporaciju, gdje se svaki dug koji nije izravni dug može smatrati drugom klasom dionica. U tom je slučaju izbor tvrtke S za korporaciju može biti nevažeći.