Ugovor o reotkupu

Ugovor o reotkupu oblik je kratkoročnog ulaganja. Sastoji se od paketa vrijednosnih papira koje investitor kupuje od financijske institucije, prema dogovoru da će ih institucija otkupiti po određenoj cijeni naknadno. Najčešće se koristi za prekonoćno ulaganje viška gotovine s računa koncentracije gotovine u tvrtki, čime primarna banka tvrtke može automatski upravljati.

Tipična kamatna stopa zarađena na ovoj investiciji jednaka je ili manja od stope na tržištu novca, budući da financijska institucija uzima naknadu za transakciju koja smanjuje zarađenu stopu.

Slični pojmovi

Ugovor o reotkupu naziva se i repo.