Datum presjeka

U računovodstvu je presječni datum trenutak u kojem se ocjenjuje kada se u sljedećem izvještajnom razdoblju trebaju evidentirati dodatne poslovne transakcije. Na primjer, 31. siječnja je presječni datum za sve transakcije koje će se evidentirati u mjesecu siječnju. Sve transakcije koje se dogode nakon tog datuma evidentirat će se u veljači ili kasnijim mjesecima. Koncept je posebno primjenjiv kod provođenja popisa zaliha, gdje se funkcije prijema i otpreme mogu zatvoriti na kraju presječnog datuma kako bi se osiguralo da su transakcije zaliha pravilno evidentirane.