Definicija točke cijene

Točka cijene je preporučena maloprodajna cijena proizvoda ili usluge. Obično se postavlja u odnosu na cijene po kojima konkurenti nude robu i usluge ili po cijenama povezanim s zamjenskim proizvodima. Idealna cijena trebala bi povećati profitabilnost prodavača. Da bi pronašao ovu optimalnu točku, prodavač provodi testove na različitim cijenama kako bi utvrdio koja generira najveću ukupnu razinu dobiti. Ovu će se cijenu možda trebati mijenjati tijekom vremena, kao reakciju na cijene koje određuju druge strane za slične artikle.