Metoda amortizacije rente

Metoda amortizacije anuitetom je tehnika amortizacije koja se fokusira na postizanje konstantne stope povrata na imovinu. Vjerojatnije je da će se koristiti za skuplja osnovna sredstva za koja se očekuje dug vijek trajanja. Da biste primijenili metodu anuiteta, slijedite ove korake:

  1. Procijenite buduće novčane tijekove koji će biti povezani s imovinom.

  2. Izračunajte internu stopu povrata na te novčane tokove.

  3. Pomnožite internu stopu povrata s početnom knjigovodstvenom vrijednošću sredstva.

  4. Oduzmite rezultat iz novčanog toka za tekuće razdoblje.

  5. Preostala vrijednost je amortizacija koja se tereti za rashod u tekućem razdoblju.

Metoda anuiteta nije prihvaćena općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Ovaj se pristup naziva i metoda amortizacije složenih kamata.