Citirana cijena

Na financijskim tržištima navedena cijena je zadnja cijena po kojoj se trgovalo. To je najniža cijena po kojoj ju je imatelj vrijednosnog papira spreman prodati. U ostalim prodajnim transakcijama navedena cijena je procjena dana za pružanje robe ili usluga. Ako se pokaže da je stvarna cijena viša od navedene cijene, prodavač mora opravdati razlog povećanja, a kupac mora pristati platiti razliku.