Definicija referentne cijene

Referentna cijena je cijena koju kupac smatra razumnom platiti proizvod ili uslugu. Tvrtka treba biti svjesna percepcije referentnih cijena kupaca prilikom određivanja cjenovnih bodova za proizvode tvrtke. Na primjer, ako je referentna cijena koju koriste kupci raspon cijena za konkurentsku liniju proizvoda, poduzeće bi moglo postaviti svoje cijene nešto niže od konkurentskih cijena. Kupci će smatrati da su ove cijene dobra ponuda u odnosu na referentne cijene, pa će vjerojatnije biti da kupuju od tvrtke. Varijacija koncepta je da začetnik proizvoda u početku postavi visoku cijenu, koju će kupci prihvatiti kao referentnu cijenu za taj proizvod. Tvrtka može naknadno ponuditi razne popuste, koji se smatraju izvrsnim cijenama, povećavajući tako obim prodaje.Još jedna varijacija koncepta je stavljanje proizvoda s nižom cijenom uz proizvod s višom cijenom, tako da se čini da je proizvod s nižom cijenom dobar posao, što će potaknuti prodaju.

Referentne cijene smatraju se varijacijom psiholoških cijena, gdje se cijenama manipulira kako bi se privukla pažnja potrošača.