Razlika između imovine i obveza

Glavna razlika između imovine i obveza je u tome što imovina pruža buduću ekonomsku korist, dok obveze predstavljaju buduću obvezu. Pokazatelj uspješnog poslovanja je onaj koji ima visok udio imovine u obvezama, jer to ukazuje na veći stupanj likvidnosti.

Postoji nekoliko drugih pitanja koja se odnose na razliku između imovine i obveza, a to su:

  • Također se mora ispitati sposobnost poduzeća da u kratkom roku pretvori imovinu u novac. Čak i ako ima mnogo više imovine nego obveza, poduzeće ne može pravovremeno platiti svoje obveze ako se imovina ne može pretvoriti u novac.

  • Ukupna razlika između imovine i obveza je kapital, koji je neto preostalo vlasništvo vlasnika u poduzeću.

Za pojedinca, primarna imovina može biti njegova kuća. Prebiranje je hipoteka, što predstavlja obvezu. Razlika između imovine kuće i hipoteke je kapital vlasnika u kući.