Porezna obveza

Porezna obveza je porez koji se plaća poreznom tijelu ili koji se obračunava za plaćanje u budućnosti. Brojne transakcije mogu pokrenuti poreznu obvezu, uključujući sljedeće:

  • Ostvarivanje operativnog prihoda
  • Primanje nasljedstva
  • Prodaja imovine

Porezna obveza temelji se na poreznoj stopi, koja može biti ili paušalna ili po višoj stopi. U potonjem se slučaju porezne stope drže na niskom nivou za porezne obveznike s umjerenim dohotkom, a zatim povećavaju za porezne obveznike s višim dohotkom. Porezna stopa također se može razlikovati ovisno o prirodi povezanog dohotka. Primjerice, porezna stopa na kapitalnu dobit razlikuje se od stope na operativni prihod.

Porezna obveza obično se smatra kratkoročnom obvezom kada se iskaže u bilanci, budući da se plaća u roku od jedne godine.

Organizacija bi trebala platiti svoje porezne obveze kada dospijevaju, jer mjerodavna državna tijela obično imaju pravo na naplatu neplaćenog poreza, pa tako mogu postaviti založno pravo na imovini entiteta.