Dugoročni dug

Dugoročni dug financijska je obveza za koju će se isplate tražiti nakon godinu dana od datuma mjerenja. Te podatke koriste ulagači, vjerovnici i zajmodavci prilikom ispitivanja dugoročne likvidnosti poduzeća.

Dugoročni dug klasificiran je u zasebnoj stavci u bilanci poduzeća. Primjeri dugoročnog duga su oni dijelovi obveznica, zajmova i najmova za koje je obveza plaćanja najmanje jedna godina u budućnosti.