Nominalna vrijednost

Nominalna vrijednost je nominalna vrijednost vrijednosnog papira. Taj je iznos otisnut na prednjoj strani sigurnosne potvrde. Na primjer, nominalna vrijednost udjela običnih dionica nominalne vrijednosti 0,01 USD je 0,01 USD. Uobičajena nominalna vrijednost obveznice je 1.000 američkih dolara, što je ujedno iznos koji će izdavatelj platiti imateljima obveznica kada obveznica dospije. Veće nominalne vrijednosti obično su povezane s ponudama obveznica državnih subjekata. Nominalna vrijednost dionice obično je znatno manja od iznosa koji investitor može očekivati ​​da će dobiti od posjedovanja dionice.

Nominalna vrijednost razlikuje se od tržišne, jer će tržišna vrijednost vrijednosnog papira varirati u skladu s ponudom i potražnjom. Tržišna vrijednost obično je mnogo veća od nominalne vrijednosti dionice, dok može biti veća ili niža od nominalne vrijednosti obveznice, ovisno o tržišnim kamatnim stopama.