Prodaja ciljanog prihoda

Ciljna prodaja prihoda je razina prihoda potrebna za postizanje planirane razine dobiti. Izračun je izveden iz analize lomova i navodi se kako slijedi:

(Fiksni troškovi + ciljni prihod) ÷ postotak marže doprinosa

Primjerice, predsjednik tvrtke želi ostvariti dobit od 100 000 USD. Fiksni troškovi tvrtke iznose 1.200.000 USD, a prosječni postotak marže doprinosa (prihodi umanjeni za potpuno promjenjive troškove) iznosi 45%. Rezultat ciljanog prihoda od prodaje je:

(1.200.000 USD fiksnih troškova + 100.000 USD ciljanog prihoda) ÷ 45% postotak marže doprinosa

= 2.888.888 USD ciljane prodaje

Ovaj izračun može biti nepouzdan ako se marža doprinosa značajno razlikuje po razdoblju. Marža može varirati kada se kombinacija proizvoda promijeni, kada troškovi proizvoda variraju ili kada upravljanje promijeni cijene proizvoda.