Troškovi umirovljenja imovine

Trošak umirovljenja imovine prijebojna je imovina koja se stvara kada se prizna obveza umirovljenja imovine (ARO). Troškovi umirovljenja imovine povećavaju knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine za koju je ARO stvoren.