Opis posla glavnog direktora za investicije

Opis pozicije : glavni direktor za investicije (CIO)

Komentari: Sljedeći opis posla može se znatno razlikovati, ovisno o tome postoji li već mjesto glavnog financijskog direktora. Ako je to slučaj, financijski direktor može preuzeti dijelove uloge direktora informacijske tehnologije.

Osnovna funkcija: Glavni direktor za ulaganja je osoba odgovorna za nadgledanje ulaganja subjekta. Glavni direktor za investicije bavi se sljedećim djelatnostima:

  • Utvrđivanje iznosa operativnih sredstava koja se mogu sigurno ukloniti u investicijske svrhe.
  • Prilagođavanje portfelja ulaganja radi uravnoteženja likvidnosti, povrata ulaganja i ciljeva rizika subjekta.
  • Osiguravanje pravovremenog stavljanja na raspolaganje sredstava od ulaganja u operativne svrhe.
  • Upravljanje mirovinskim planom entiteta.
  • Savjetovanje odbora glede mogućih promjena u investicijskoj politici.
  • Davanje preporuka odboru u vezi s korištenjem vanjskih menadžera novca.