Razlika između stanja računa i raspoloživog stanja

Stanje glavne knjige i raspoloživo stanje pojmovi su koje banka koristi za gotovinsko stanje tekućeg računa. Stanje glavne knjige je stanje na raspolaganju na početku dana. Dostupni saldo može se definirati na dva različita načina; oni su:

  • Stanje glavne knjige, plus ili minus bilo koje sljedeće aktivnosti tijekom dana; u osnovi, to je krajnja ravnoteža u bilo kojem trenutku tijekom dana; ili

  • Stanje glavne knjige, umanjeno za sve položene čekove, ali koji još nisu stavljeni na raspolaganje za upotrebu vlasnika računa, kao i za ostale kredite koji još nisu knjiženi na račun.

Potonja se definicija češće koristi. Stoga su u većini situacija primarna razlika između stanja knjige i raspoloživog stanja čekovi koje je poduzeće ili pojedinac položilo na svoj račun, ali koje banka još nije stavila na raspolaganje. Razlog za ovo kašnjenje je što banku prvo mora platiti banka subjekta koji je izdao ček. Nakon što je gotovina prenesena, gotovina će biti dostupna vlasniku računa.

Banke mogu odgoditi dostupnost ove gotovine vlasniku računa, čime zarađuju kamate na zadržani novac.