Kapitalna imovina

Kapitalna imovina je imovina za koju se očekuje da će stvoriti vrijednost tijekom dugog vremenskog razdoblja. Kapitalna sredstva čine produktivnu bazu organizacije. Primjeri kapitalne imovine su zgrade, računalna oprema, strojevi i vozila. U industrijama koje intenzivno koriste imovinu, tvrtke uglavnom ulažu velik dio svojih sredstava u kapitalnu imovinu. Kapitalna imovina ima sljedeće značajke:

  • Očekivani vijek trajanja je dulji od jedne godine

  • Trošak stjecanja premašuje minimalni iznos koji je odredila tvrtka, poznat kao limit kapitalizacije

  • Ne očekuje se da će se prodavati kao uobičajeni dio poslovanja, kao što bi bio slučaj s zalihama

  • Teži da se ne može lako pretvoriti u novac

Kapitalna imovina različito se definira kad se promatra iz porezne perspektive. U porezne svrhe, kapitalna imovina je sva imovina koju posjeduje porezni obveznik, s izuzetkom zaliha i potraživanja.

Slični pojmovi

Kapitalna imovina poznata je i kao osnovna imovina ili kao nekretnina, postrojenja i oprema.