Neto imovina

Neto imovina definira se kao ukupna imovina subjekta umanjena za njegove ukupne obveze. Iznos neto imovine točno se podudara s glavnicom dioničkog društva. U neprofitnom subjektu, neto imovina se dijeli na neograničenu i ograničenu neto imovinu.