Metoda izravnog otpisa nasuprot metodi ispravka

Prema metodi izravnog otpisa, loši dug se naplaćuje na teret čim je očito da račun neće biti plaćen. Prema metodi ispravka vrijednosti, procjena budućeg iznosa lošeg duga tereti se na računu pričuve čim se izvrši prodaja. To rezultira sljedećim razlikama između dvije metode:

  • Vrijeme . Priznavanje troškova lošeg duga odgađa se prema metodi izravnog otpisa, dok je priznavanje odmah po metodi ispravka vrijednosti. To rezultira većom početnom dobiti prema metodi izravnog otpisa.

  • Točnost . Točan iznos troškova lošeg duga poznat je prema metodi izravnog otpisa, budući da se određena faktura otpisuje, dok se prema metodi ispravka vrijednosti obračunava samo procjena.

  • Stavka retka koja se može potražiti . Stavka potraživanja u bilanci obično je niža prema metodi ispravka jer se pričuva netira u odnosu na iznos potraživanja.