Uplaćeno u kapitalu

Uplaćeni kapital su plaćanja primljena od investitora u zamjenu za dionice subjekta. Ovo je jedna od ključnih komponenti ukupnog kapitala poduzeća. Uplaćeni kapital može uključivati ​​ili obične dionice ili povlaštene dionice. Ta sredstva izdavatelj dolazi samo od prodaje dionica izravno investitorima; ne proizlazi iz prodaje dionica na sekundarnom tržištu između investitora, niti iz bilo kakvih operativnih aktivnosti.

Uplaćeni kapital sastoji se samo od sredstava primljenih od prodaje dionica; to ne ne uključuje prihode od tekućih operacija poduzeća.

Uplaćeni kapital nešto se razlikuje od pojma dodatni uplaćeni kapital, jer uplaćeni kapital uključuje i nominalnu vrijednost prodanih dionica i dodatni uplaćeni kapital koji predstavlja cijenu po kojoj se dionice prodaju iznad nominalne vrijednosti. Dakle, formula za uplaćeni kapital je:

Uplaćeni kapital = nominalna vrijednost + dodatno uplaćeni kapital

Alternativno značenje je da je uplaćeni kapital jednak dodatnom uplaćenom kapitalu, tako da je nominalna vrijednost izuzeta iz definicije. Stoga morate biti jasni u definiciji kada razgovarate o uplaćenom kapitalu s drugim ljudima koji mogu imati drugačiji koncept pojma.

Uplaćeni kapital poznat je i kao uloženi kapital.