Razlika između nedovršenog i nedovršenog rada

Mnogi poslovni rječnici navode da ne postoji razlika između pojmova koji su u tijeku i nedovršene proizvodnje, pa je moguće međusobno mijenjati pojmove. Međutim, postoji razlika temelji se na zajedničkom korištenju pojmova procesa i napretka . "Proces" podrazumijeva postojanje proizvodnog procesa u kojem se proizvodi stvaraju u skladu s standardiziranim i neprekidnim sustavom proizvodnje. Stoga se rad u procesu lakše primjenjuje na proizvodno okruženje.

Riječ "napredak" podrazumijeva dugoročno razdoblje tijekom kojeg je proizvod dovršen, moguće pokrivajući brojna obračunska razdoblja. S obzirom na implicirano trajanje, to znači da se rad u tijeku lakše primjenjuje na dugoročne projekte savjetovanja i prilagođeni rad na proizvodima. U oba slučaja ne postoji visoko inženjerski postupak za postizanje konačnog proizvoda, kao što bi bio slučaj u proizvodnom okruženju.

Ti se koncepti ne primjenjuju na građevinske projekte za koje postoji zaseban račun u tijeku gradnje koji akumulira troškove. Nakon završetka građevinskog projekta, stanje na ovom računu premješta se na račun zgrade dugotrajne imovine, a zatim amortizira.

Ukratko, postoje razlike u načinu na koji možete koristiti izraze koji su u tijeku i koji su u tijeku - međutim, to su fine razlike, pa biste u većini slučajeva trebali moći koristiti bilo koji izraz.

Povezani tečajevi

Računovodstvo zaliha

Osnove računovodstva troškova

Upravljanje zalihama