Iskrcaj robe

Iskrcaj robe je prijevozni trošak povezan s isporukom robe od dobavljača do njegovih kupaca. Ovaj trošak trebao bi se teretiti troška kako je nastao i evidentirati unutar klasifikacije troškova prodane robe u računu dobiti i gubitka. Iskrcaj robe nije operativni trošak, jer dobavljač snosi taj trošak samo kad proda robu kupcu (umjesto da nastane kao dio svakodnevnih operativnih aktivnosti tvrtke).

Ako se troškovi otpreme naplaćuju kupcima, nemojte te račune knjižiti na teret računa troškova otpreme. Umjesto toga, prihod se izvještava odvojeno od troškova prijevoza robe.

U nekim slučajevima, iznos nepovratne robe za prijevoz toliko je malen da se saldo na računu za transport robe agregira u stavku "ostali troškovi prodane robe" u računu dobiti i gubitka.

Ako se razvije analiza profitabilnosti od strane kupca, trebaju se uključiti i troškovi otpreme, jer to ponekad može rezultirati značajnim smanjenjem dobiti od strane kupca.