Trošak poreza na dohodak

Trošak poreza na dohodak iznos je rashoda koji poduzeće priznaje u obračunskom razdoblju za državni porez koji se odnosi na njegovu oporezivu dobit. Iznos priznatog poreza na dohodak vjerojatno neće točno odgovarati standardnom postotku poreza na dohodak koji se primjenjuje na poslovni prihod, jer postoji niz razlika između iznosa prihoda koji se izvještava u okviru GAAP-a ili MSFI-ja i dopuštenog iznosa prihoda prema važećem državnom poreznom zakoniku. Na primjer, mnoga poduzeća koriste linearnu amortizaciju za izračunavanje amortizacije prijavljene u njihovim financijskim izvještajima, ali koriste ubrzanu amortizaciju kako bi izvukla svoju oporezivu dobit; rezultat je oporeziva vrijednost dohotka koja je niža od prijavljene brojke dohotka.Neke korporacije ulažu toliko napora u odgađanje ili izbjegavanje poreza da je njihov trošak poreza na dohodak gotovo nula, unatoč tome što prijavljuju veliku dobit.

Izračun poreza na dohodak može biti toliko kompliciran da se taj zadatak povjeri poreznom stručnjaku. Ako je to slučaj, tvrtka obično mjesečno bilježi približni porezni trošak koji se temelji na povijesnom postotku, koji porezni stručnjak prilagođava tromjesečno ili duže.

Trošak poreza na dobit iskazuje se kao stavka u računu dobiti i gubitka, dok se bilo koja obveza za neplaćeni porez na dobit izvještava u stavci poreza na dobit koja se plaća.