Kontra prihodi

Kontra prihod je odbitak od bruto prihoda koji izvještava poduzeće, što rezultira neto prihodom. Transakcije s kontra prihodima evidentiraju se na jednom ili više računa s prihodima koji imaju saldo zaduženja (za razliku od stanja kredita na tipičnom računu prihoda). Tri su uobičajena računa protiv prihoda, a to su:

  • Povrat prodaje . Sadrži ili naknadu za vraćenu robu ili stvarni iznos odbitka prihoda koji se može pripisati vraćenoj robi.

  • Naknade za prodaju . Sadrži ili popust za sniženje cijene proizvoda koji ima manje nedostatke, ili stvarni iznos dodatka koji se može pripisati određenoj prodaji.

  • Prodajni popusti . Sadrži iznos prodajnih popusta danih kupcima, što je obično popust koji se daje u zamjenu za njihove prijevremene uplate.

Također možete evidentirati kontra prihode na prodajnom računu, ali to znači da će biti zakopani unutar ukupnog iznosa prijavljenog prihoda, tako da uprava ne može lako odrediti iznos kontra prihoda. Ako vaša tvrtka ima minimalne aktivnosti protiv prihoda, prihvatljivo je evidentirati te transakcije na računu prihoda.

Posebno je važno praćenje povrata od prodaje pratiti odvojeno i na liniji trenda, jer to može pružiti važne dokaze o problemima s proizvodima tvrtke zbog kojih kupci vraćaju robu.

Računi kontra prihoda pojavljuju se pri vrhu računa dobiti i gubitka kao odbitak od bruto prihoda. Ako su iznosi ovih stavki retki minimalni, mogu se objediniti za potrebe izvještavanja u jednu stavku retka prihoda.