Neizravni troškovi

Neizravni troškovi su troškovi koje koristi više djelatnosti i koji se stoga ne mogu dodijeliti određenim troškovnim objektima. Primjeri troškovnih objekata su proizvodi, usluge, zemljopisne regije, kanali distribucije i kupci. Umjesto toga, neizravni troškovi potrebni su za poslovanje cijele tvrtke. Korisno je identificirati neizravne troškove kako bi se mogli izuzeti iz kratkoročnih odluka o cijenama kada uprava želi postaviti cijene malo iznad varijabilnih troškova proizvoda. Neizravni troškovi se bitno ne razlikuju unutar određenih obujma proizvodnje ili drugih pokazatelja aktivnosti, pa se smatraju fiksnim troškovima. Primjeri neizravnih troškova su:

  • Računovodstveni i pravni troškovi

  • Administrativne plaće

  • Uredski troškovi

  • Najam

  • Troškovi osiguranja

  • Telefonski troškovi

  • Komunalije

Slični pojmovi

Neizravni troškovi nastali u proizvodnim operacijama poznati su kao opći proizvodni troškovi, dok su neizravni troškovi nastali u općem i upravnom području poznati kao administrativni troškovi.