Ulaganje u likvid

Likvidno ulaganje je svako ulaganje koje se lako može pretvoriti u novac bez značajnog utjecaja na njegovu vrijednost. Primjeri likvidnih ulaganja su novac, novčani fondovi i dionice javnih poduzeća koja aktivno trguju na uspostavljenoj burzi. Ukupni zbroj tih ulaganja može se zbrajati i uspoređivati ​​s kratkoročnim obvezama tvrtke kako bi se utvrdilo postoje li dovoljna likvidna ulaganja za otplatu obveza, što je ključni pokazatelj likvidnosti poduzeća.

Ulaganja se ne smatraju likvidnim kada im je potrebno puno vremena da se pretvore u gotovinu ili ako čin njihove prodaje smanjuje njihovu vrijednost. Na primjer, nekretninama može biti potrebno dugo vremena da se prodaju, pa se stoga ne klasificira kao likvidno ulaganje. Ili se dionice tvrtke s kojima se rijetko trguje ne mogu prodati u velikoj količini, a da ne izazovu značajan pomak njihove cijene, pa se tako soer ne smatraju likvidnim.