Amortizacija MACRS

MACRS amortizacija je sustav amortizacije poreza koji se koristi u Sjedinjenim Državama. MACRS je kratica za Modificirani sustav ubrzanog povrata troškova. Prema MACRS-u, stalna imovina dodjeljuje se određenoj klasi imovine koja ima određeno razdoblje amortizacije. Uprava za unutarnje prihode objavila je cjelovit set tablica amortizacije za svaku od ovih klasa. Predavanja su: